Slobodan pristup informacijama

Pravo na slobodan pristup informacijama je srž svake demokratije, jer da bi građani učestvovali u donošenju odluka i kreiranju javnih politika, neophodno je da raspolažu informacijama od javnog značaja. Ostvarivanjem prava na slobodan pristup informacijama imate mogućnost da od Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava zahtijevate informacije od javnog značaja.

 

Vodič za pristup informacijama u posjedu Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji stručne službe Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava za 2021 

Spisak zaposlenih u Fondu za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

 

Zahtjev za slobodan pristup informacijam podnosilac Saveza slijepih Crne Gore

Rešenje po zahtjevu o slobodnom pristupu informacijama Savezu slijepih Crne Gore broj 180/22

 

Zahtjev za slobodan pristup informacijam podnosilac Centra za građansko obrazovanje

Rešenje po zahtjevu o slobodnom pristupu informacijama Centra za građansko obrazovanje broj 298/22

 

Zahtjev za slobodan pristup informacijam podnosilac Jovana Damjanović

Rešenje po zahtjevu o slobodnom pristupu informacijama Jovana Damjanović broj 1285/22

 

Zahtjev za slobodan pristup informacijam podnosilac NVO Euromost

Rešenje po zahtjevu o slobodnom pristupu informacijama NVO Euromost broj 1377/22

 

Zahtjev za slobodan pristup informacijam podnosilac NVO MANS br. 1477/22 od 19.09.2022. godine

Rešenje po zahtjevu o slobodnom pristupu informacijama NVO MANS br. 1515/22 od 03.10.2022. godine

 

Zahtjev za slobodan pristup informacijam podnosilac NVO MANS br. 1473/22 od 19.09.2022. godine

Rešenje po zahtjevu o slobodnom pristupu informacijama NVO MANS br. 1516/22 od 03.10.2022. godine


Zahtjev za slobodan pristup informacijam podnosilac NVO MANS br. 1472/22 od 19.09.2022. godine

Rešenje po zahtjevu o slobodnom pristupu informacijama NVO MANS br. 1517/22 od 03.10.2022. godine


Zahtjev za slobodan pristup informacijam podnosilac NVO MANS br. 1475/22 od 19.09.2022. godine

Rešenje po zahtjevu o slobodnom pristupu informacijama MANS br. 1518/22 od 03.10.2022. godine


Zahtjev za slobodan pristup informacijam podnosilac NVO MANS br. 1476/22 od 19.09.2022. godine

Rešenje po zahtjevu o slobodnom pristupu informacijama NVO MANS br. 1519/22 od 03.10.2022. godine


Zahtjev za slobodan pristup informacijam podnosilac NVO MANS br. 1474/22 od 19.09.2022. godine

Rešenje po zahtjevu o slobodnom pristupu informacijama NVO MANS br. 1520/22 od 03.10.2022. godine

 

Zahtjev za slobodan pristup informacijam podnosilac NVO MANS br 1545-22 od 10.1.0.2022. godine

Rešenje po zahtjevu o slobodnom pristupu informacijama NVO MANS br. 1555-22 od 13.10.2022. godine

 

Zahtjev za slobodan pristup informacijama podnosilac Jovan Bojović br.1631/22 od 21.11.2022. godine

Rješenje za slobodan pristup informacijama Jovan Bojović br.1873/22 od 02.12.2022. godine

 

Zahtjev za slobodn pristup informacijama podnosilac Institut alternativa, br 967/23 od 03.07.2023. godine 

Rešenje po zahtjevu o slobodnom pristupu informacijama Institut alternativa, br 1025/23 od 12.07.2023. godine

 

 

Zahtjev za slobodan pristup informacijama Centar za demokratsku tranziciju, br.1149/23od 14.08.2023. godne

Rješenje po zahtjevu za slobodan pristup infomacijama Centar za demokratsku tranziciju, 1193/23 od 25.08.2023. godne

 

Zahtjev za slobodan pristup informacijama Dragan Marković, br.1296/23 od 21.09.2023. godine

Rešenje za slobodan pristup informacijama Dragan Marković, br.1346/23 od 02.10.2023. godine

 

Zahtjev za slobodan pristup informaciji, NVO „Bjelopoljski demokratski centar“, broj 127/22 od 25.11.2022. godine

Rješenje po zahtjevu za slobodan pristup informaciji , NVO „Bjelopoljski demokratski centar“, broj 2289/23 od 25.12.2023. godine

 

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Ulica slobode 85
Podgorica
Crna Gora
Telefon: +382 20 664 362
Faks: +382 20 664 362
mail fondzamanjine@t-com.me