Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u 2020. godini podržaće projekte značajne za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika. U ovu svrhu opredjeljeno je 1.128.463,80 eura. Fond će finansirati projekte u oblasti očuvanja i razvoja nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti, razvoj kulturnog identiteta i baštine, razvoj jezičkog identiteta i očuvanje i unaprijeđenje vjerskog identiteta.

Elmir Kurtagić, v.d.  direktora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u razgovoru za Dnevne novine istakao da je Fond, od svog osnivanja 2008. godine finansijski podržao preko 1600 projekata, i time značajno doprinio očuvanju i razvoju nacionalnih, etničkih, kulturnih, vjerskih i jezičkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika, ali i razvoju multikulturalnosti, multietničnosti i multikonfesionalnosti crnogorskog društva.

On napominje da je rad Fonda znatno unaprijeđen donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama 2017. godine, te da će se u narednom periodu, između ostalog, raditi na unapređenju kvaliteta realizacije projekata, kao i na jačanju administrativnih i stručnih kapaciteta.

Veoma uznemireni i ogorčeni saznanjem da su u Ulcinju, između srijede i četvrtka (10. i 11. februara 2016.godine) počinjena gnusna nedjela, na način što je nasilno istrgnuta i uklonjena albanska zastava sa prostorija Nacionalnog savjeta Albanaca u Crnoj Gori, kao i da su napadnute prostorije Demokratskog saveza u Crnoj Gori, Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava i zaposleni u Fondu, najoštrije osuđuju te vandalske činove.  

Reagovanje Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava na tekst ND Vijesti pod naslovom ,,Dijele novac usred kampanje,, od 14.05.2014.

Reagovanje na članak ND Vijesti pod naslovom ,,Dijele novac usred kampanje,,

Članak DN Vijesti

Strana 1 od 2

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Ulica slobode 85
Podgorica
Crna Gora
Telefon: +382 20 664 362
Faks: +382 20 664 362
mail fondzamanjine@t-com.me