Podaci o realizovanim projektima

Podaci o realizaciji projekata u raspodjeli sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za 2021. godinu

 

Podaci o realizaciji projekata u raspodjeli sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za 2020. godinu

Statistički pokazatelji u raspodjeli sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za 2020. godinu.

 

Podaci o realizaciji projekata u drugoj (II) raspodjeli sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za 2019. godinu

Statistički pokazatelji u drugoj (II) raspodjeli sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za 2019. godinu.

 

Podaci o realizaciji projekata u prvoj (I) raspodjeli sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za 2019. godinu

Statistički pokazatelji u prvoj (I) raspodjeli sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za 2019. godinu.

 

Podaci o realizaciji projekata u raspodjeli sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za 2018. godinu

Statistički pokazatelji u raspodjeli sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za 2018. godinu.

 

Podaci o realizaciji projekata u drugoj (II) raspodjeli sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za 2017. godinu

Statistički pokazatelji u drugoj (II) raspodjeli sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za 2017. godinu.

 

Podaci o realizaciji projekata u prvoj (I) raspodjeli sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za 2017. godinu

Statistički pokazatelji u prvoj (I) raspodjeli sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za 2017. godinu.

 

Podaci o realizaciji projekata u drugoj (II) raspodjeli sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za 2016. godinu

Statistički pokazatelji u drugoj (II) raspodjeli sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za 2016. godinu.

 

Podaci o realizaciji projekata u prvoj (I) raspodjeli sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za 2016. godinu

Statistički pokazatelji u prvoj (I) raspodjeli sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za 2016. godinu.

 

Podaci o realizaciji projekata u drugoj (II) raspodjeli sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za 2015. godinu

Statistički pokazatelji u drugoj (II) raspodjeli sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za 2015. godinu.

 

Podaci o realizaciji projekata u prvoj (I) raspodjeli sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za 2015. godinu

Statistički pokazatelji u prvoj (I) raspodjeli sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za 2015. godinu.

 

 

Podaci o realizaciji projekata u drugoj (II) raspodjeli sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za 2014. godinu

Statistički pokazatelji drugoj (II) raspodjeli sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za 2014. godinu

 

Podaci o realizaciji projekata u prvoj (I) raspodjeli sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za 2014. godinu

Statistički pokazatelji u prvoj (I) raspodjeli sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za 2014. godinu.

 

Podaci o realizaciji projekata u drugoj (II) raspodjeli sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za 2013. godinu

Statistički pokazatelji u drugoj (II) raspodjeli sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za 2013. godinu

 

 

Podaci o realizaciji projekata u  prvoj (I) raspodjeli sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za 2013. godinu

Statistički pokazatelji u prvoj (I) raspodjeli sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za 2013. godinu

 

Podaci o realizaciji projekata u drugoj (II) raspodjeli sredstava Fondana osnovu Javnog konkursa za 2012. godinu

Statistički pokazatelji u drugoj (II) raspodjeli sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za 2012. godinu

 

Podaci o realizaciji projekata u  prvoj (I) raspodjeli sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za 2012. godinu

Statistički pokazatelji u prvoj (I) raspodjeli sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za 2012. godinu

 

Podaci o realizaciji projekata u raspodjeli sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za 2011. godinu

Statistički pokazatelji raspodjele sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za 2011. godinu

 

 

Podaci o realizaciji projekata u raspodjeli sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za  2010. godinu

Statistički pokazatelji raspodjele sredstava Fonda  na osnovu Javnog konkursa za 2010. godinu

 

Podaci o realizaciji projekata u raspodjeli sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za  2009. godinu

Statistički pokazatelji raspodjele sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za 2009. godinu

 

Podaci o realizaciji projekata u raspodjeli sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za 2008. godinu

Statistički pokazatelji raspodjele sredstava Fonda na osnovu Javnog konkursa za 2008. godinu

 

 

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Ulica slobode 85
Podgorica
Crna Gora
Telefon: +382 20 664 362
Faks: +382 20 664 362
mail fondzamanjine@t-com.me