Obavještenje o ishodu žalbi na Odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima za 2023.godinu

Saglasno odredbi člana 36o stav 7 Zakona o manjinskim pravima i slobodama („Sl. list RCG“, br. 31/06, 51/06, 38/07 i „Sl. list Crne Gore“, br. 02/11, 08/11, 031/17), Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava objavljuje rješenja po žalbama koja je Upravni odbor Fonda donio, saglasno članu 36o stav 2 istog Zakona, na sjednici održanoj dana 12.12.2023. godine.

 

 

Rješenje po žabli - BAUO

Rješenje po žalbi - Adnana Muhovića

Rješenje po žalbi - Enise Birno

Rješenje po žalbi - Hanke Tuša

Rješenje po žalbi - KUD Bihor

Rješenje po žalbi - Marije Ivanova

Rješenje po žalbi - Milana Bulatovića

Rješenje po žalbi - Isata Skenderovića

Rješenje po žalbi - Milutina Praščevića

Rješenje po žalbi - Muhameda Nika

Rješenje po žalbi - Rešada Kalača

Rješenje po žalbi - Šejle Pepić

Rješenje po žalbi- Arifa Šaljaja

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Ulica slobode 85
Podgorica
Crna Gora
Telefon: +382 20 664 362
Faks: +382 20 664 362
mail fondzamanjine@t-com.me