JAVNO OBAVJEŠTENJE ( član 87 ZUP-a)

Saglasno odredbi člana 36o stav 7 Zakona o manjinskim pravima i slobodama („Sl. list RCG“, br. 31/06, 51/06, 38/07 i „Sl. list Crne Gore“, br. 02/11, 08/11, 031/17), Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava objavljuje rješenje po žalbi koju je Upravni odbor Fonda donio na sjednici održanoj dana 27.06.2023. godine

 Rješenje po žalbi:

Shoqata e Artistëve Figurativ Perla e Kaltër-Ulqin

 

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Ulica slobode 85
Podgorica
Crna Gora
Telefon: +382 20 664 362
Faks: +382 20 664 362
mail fondzamanjine@t-com.me