Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 zakona o manjinskim pravima i slobodama za 2023. godinu

Saglasno odredbi člana 36nj Zakona o manjinskim pravima i slobodama („Sl.list RCG“, br. 31/06, 51/06, 38/07 i „Sl.list Crne Gore“, br. 02/11, 08/11, 031/17), člana 29 Stauta Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava ("Službeni list Crne Gore", br. 065/08, 070/19), i odredbi Pravilnika o načinu vrednovanja projekata koji se finansiraju iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava („Sl.list Crne Gore“, br. 64/18) direktor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava dana 03.07.2023. godine donosi:

Odluku raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 zakona o manjinskim pravima i slobodama za 2023. godinu

 

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Ulica slobode 85
Podgorica
Crna Gora
Telefon: +382 20 664 362
Faks: +382 20 664 362
mail fondzamanjine@t-com.me