Obavještenje    

Saglasno odredbi člana 36o stav 7 Zakona o manjinskim pravima i slobodama („Sl. list RCG“, br. 31/06, 51/06, 38/07 i „Sl. list Crne Gore“, br. 02/11, 08/11, 031/17), Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava objavljuje rješenja po žalbama koja je Upravni odbor Fonda donio, saglasno članu 36o stav 2 istog Zakona, na sjednici održanoj dana 29.11.2022. godine.

 Rješenja po žalbama:

Omer Kalač

NVO Srpski kulturno sportski centar “Karađorđe”

NVO OJQ “RUBIKON”

NVU “LENS”

NVO OJQ “Kuća nasleđa -Shtëpia e Trashëgimisë”

 

 

 

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Ulica slobode 85
Podgorica
Crna Gora
Telefon: +382 20 664 362
Faks: +382 20 664 362
mail fondzamanjine@t-com.me