Uputstvo korisnicima sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Nakon objavljivanja Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama, na internet stranici Fonda i u najmanje jednom štampanom mediju sa sjedištem u Crnoj Gori, podnosioce projektnih prijava kojima su dodijenjena sredstva, Stručna služba Fonda će kontaktirati putem telefona na brojeve navedene u projektnim prijavama.

Uputstvo korisnicima sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

 

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Ulica slobode 85
Podgorica
Crna Gora
Telefon: +382 20 664 362
Faks: +382 20 664 362
mail fondzamanjine@t-com.me