Odluka o poništenju Javnog konkursa

Odluka o poništenju Javnog  konkursa  za  raspodjelu sredstava za finansiranje projekata  za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama za 2022. godinu

Odluku možete preuzeti ovdje

 

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Ulica slobode 85
Podgorica
Crna Gora
Telefon: +382 20 664 362
Faks: +382 20 664 362
mail fondzamanjine@t-com.me