Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama za 2023. godinu

Saglasno odredbi člana 36nj  Zakona o manjinskim pravima i slobodama („Sl.list RCG“, br. 31/06, 51/06, 38/07 i „Sl.list Crne Gore“, br. 02/11, 08/11, 031/17), člana 29 Stauta Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava ("Službeni list Crne Gore", br. 065/08, 070/19), i odredbi Pravilnika o načinu vrednovanja projekata koji se finansiraju iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Obavještenje o ishodu žalbi na Odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima za 2023.godinu

Saglasno odredbi člana 36o stav 7 Zakona o manjinskim pravima i slobodama („Sl. list RCG“, br. 31/06, 51/06, 38/07 i „Sl. list Crne Gore“, br. 02/11, 08/11, 031/17), Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava objavljuje rješenja po žalbama koja je Upravni odbor Fonda donio, saglasno članu 36o stav 2 istog Zakona, na sjednici održanoj dana 12.12.2023. godine.

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama za 2023. godinu

Saglasno odredbi člana 36nj  Zakona o manjinskim pravima i slobodama („Sl.list RCG“, br. 31/06, 51/06, 38/07 i „Sl.list Crne Gore“, br. 02/11, 08/11, 031/17), člana 29 Stauta Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava ("Službeni list Crne Gore", br. 065/08, 070/19), i odredbi Pravilnika o načinu vrednovanja projekata koji se finansiraju iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava („Sl.list Crne Gore“, br. 64/18) direktor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava dana 29.11.2023. godine donosi:

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama za 2023. godinu

Saglasno odredbi člana 36h Zakona o manjinskim pravima i slobodama („Sl.list RCG“, br. 31/06, 51/06, 38/07 i „Sl.list Crne Gore“, br. 02/11, 08/11, 031/17), u vezi sa Odlukom o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava („Sl.list Crne Gore“, br.13/08, 64/11, 068/17), te shodno odredbama Pravilnika o načinu vrednovanja projekata koji se finansiraju iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava („Sl.list Crne Gore“, br.64/18), Upravni odbor, u skladu sa Odlukom o raspisivanju

Odluka o poništenju Javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata

Odluka o poništenju Javnog  konkursa  za  raspodjelu sredstava za finansiranje projekata  za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama za 2023. godinu

 Odluku možete preuzeti ovdje

 

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 zakona o manjinskim pravima i slobodama za 2023. godinu

Saglasno odredbi člana 36nj Zakona o manjinskim pravima i slobodama („Sl.list RCG“, br. 31/06, 51/06, 38/07 i „Sl.list Crne Gore“, br. 02/11, 08/11, 031/17), člana 29 Stauta Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava ("Službeni list Crne Gore", br. 065/08, 070/19), i odredbi Pravilnika o načinu vrednovanja projekata koji se finansiraju iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava („Sl.list Crne Gore“, br. 64/18) direktor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava dana 03.07.2023. godine donosi:

Odluku raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 zakona o manjinskim pravima i slobodama za 2023. godinu

 

JAVNO OBAVJEŠTENJE ( član 87 ZUP-a)

Saglasno odredbi člana 36o stav 7 Zakona o manjinskim pravima i slobodama („Sl. list RCG“, br. 31/06, 51/06, 38/07 i „Sl. list Crne Gore“, br. 02/11, 08/11, 031/17), Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava objavljuje rješenje po žalbi koju je Upravni odbor Fonda donio na sjednici održanoj dana 27.06.2023. godine

 Rješenje po žalbi:

Shoqata e Artistëve Figurativ Perla e Kaltër-Ulqin

 

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama za 2023. godinu (2)

Saglasno odredbi člana 36h Zakona o manjinskim pravima i slobodama („Sl.list RCG“, br. 31/06, 51/06, 38/07 i „Sl.list Crne Gore“, br. 02/11, 08/11, 031/17), u vezi sa Odlukom o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava („Sl.list Crne Gore“, br.13/08, 64/11, 068/17), te shodno odredbama Pravilnika o načinu vrednovanja projekata koji se finansiraju iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava („Sl.list Crne Gore“, br.64/18), Upravni odbor, u skladu sa Odlukom o raspisivanju Javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama za 2023. godinu donesenom na sjednici održanoj 05.10.2023. godine raspisuje

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama za 2023. godinu

 

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama za 2023. godinu

Saglasno odredbi člana 36h Zakona o manjinskim pravima i slobodama („Sl.list RCG“, br. 31/06, 51/06, 38/07 i „Sl.list Crne Gore“, br. 02/11, 08/11, 031/17), u vezi sa Odlukom o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava („Sl.list Crne Gore“, br.13/08, 64/11, 068/17), te shodno odredbama Pravilnika o načinu vrednovanja projekata koji se finansiraju iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava („Sl.list Crne Gore“, br.64/18), Upravni odbor, u skladu sa Odlukom o raspisivanju Javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama za 2023. godinu donesenom na sjednici održanoj 27.03.2023. godine raspisuje

Javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama za 2023. godinu

 

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Ulica slobode 85
Podgorica
Crna Gora
Telefon: +382 20 664 362
Faks: +382 20 664 362
mail fondzamanjine@t-com.me