Kulturna ruta

Osim publikacije štampane dvojezično (na maternjem i engleskom jeziku), urađeni su QR kodovi koji su postavljeni na najznačajnim kulama, džamijama i crkvama na području Plava, a koji skeniranjem prikazuju tekstove u digitalnoj formi (foto i video materijal). Ovaj materijal, nastao realizacijom projekta „Kulturna ruta“ NVO „Šadrvan“, ustupljen je Turističkoj organizaciji Plav na korišćenje i dalju distribuciju. Materijal pod nazivom „Kulturna ruta“ je publikovan na portalu i društvenim mrežama Turističke organizacije Plav.

 

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Ulica slobode 85
Podgorica
Crna Gora
Telefon: +382 20 664 362
Faks: +382 20 664 362
mail fondzamanjine@t-com.me