Promocija kulture Bošnjaka

U Press centru hotela Bijela Rada, 05.06.2024. godine, održana je prezentacija suvenira i publikacije. U cilju očuvanja tradicije i kulture Bošnjaka u Crnoj Gori, izrađeni su suveniri na kojima su štampane znamenitosti koje čine kulturno-istorijsko nasleđe Bošnjaka u Crnoj Gori, a to su džamije koje svjedoče o vjekovnom postojanju Bošnjaka na ovim prostorima. Na promociji, koja je održana u okviru projekta ’’Promocija kuture Bošnjaka’’ čiji je nosilac Senida Pilica, govorili su Kemal Musić i Edin Smailović.

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Ulica slobode 85
Podgorica
Crna Gora
Telefon: +382 20 664 362
Faks: +382 20 664 362
mail fondzamanjine@t-com.me