MOD FEST

Filmski festival manjina “Misli o drugima” (MOD FEST) je projekat Branimira Žugića koji ima za cilj da predstavi stvaralaštvo filmskih autora, pripadnika manjinskih naroda ili drugih manjinskih zajednica ili da prikaže filmove koji za temu imaju manjine u najširem značenju.
Festival je, 09.05.2024. godine, u KIC-u “Budo Tomović” otvorio direktor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, Emir Dacić.
Nakon otvaranja održana je panel diskusija “Manjine na filmu: Finansiranje i podrška filmova na temu manjina” na kojoj su učestvovali reditelj

Danilo Marunović, filmski reditelj Sead Šabotić i Željka Raščanin iz Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava.
U nastavku programa, za publiku, koju su činili u najvećoj mjeri studenti i srednjoškolci, prikazani su filmovi “Nekome svome” Seada Šabotića, “Mirsada” Danila Marunovića i „Život, priključenija i održivi razvoj jednog kokota“ Vladimira Perovića.
Za drugi dan Festivala predviđena je Panel diskusija “Očuvanje kulturnog nasljeđa: Izazovi i mogućnosti za filmske stvaraoce, pripadnike manjinskih naroda” sa filmskim rediteljem Gabrielom Camajem i producentkinjom Farah Ljaljević kao učesnicima i prikazivanje filmova “Palma” Gabriela Camaja, “Život po Dejvidu” Duška Miljanića i “Rožaje- kasaba koje više nema” Damira Skarepa.

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Ulica slobode 85
Podgorica
Crna Gora
Telefon: +382 20 664 362
Faks: +382 20 664 362
mail fondzamanjine@t-com.me