Debata "Pokaži mi ko si"

NVU „Asocijacija za međukulturno djelovanje“ je 08.05.2024.godine, u prostorijama Omladinskog centra u Podgorici, organizovala debatu pod nazivom „Pokaži mi ko si“, koja je imala za cilj da sruši prepreke u komunikaciji i ohrabri sve učesnike da iznesu svoje mišljenje. Debata je jedna od aktivnosti koja je sprovedena u okviru projekta „Interkulturalnost – naša stvarnost“, dok su prije nje sprovedene sljedeće:
- 05.02.2024. godine u prostorijama Gimnazije "Petar I Petrović Njegoš" u Danilovgradu organizovan je kviz pod nazivom „Pojam Interkulturalnog učenja“ koji uključuje osnovna pitanja o manjinskim zajednicama u Crnoj Gori sa ciljem da podigne svijest o bogatoj kulturnoj i istorijskoj raznolikosti Crne Gore;
- 11.03.2024. godine u prostorijama Omladinskog centra u Podgorici organizovana je radionica pod nazivom „Diskriminacija, ksenofobija, siromaštvo i opšta ljudska prava“.

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Ulica slobode 85
Podgorica
Crna Gora
Telefon: +382 20 664 362
Faks: +382 20 664 362
mail fondzamanjine@t-com.me