Rumunija u crnogorskoj štampi između dva svjetska rata

Publikacija „Rumunija u crnogorskoj štampi između dva svjetska rata“ ima za cilj afirmisanje, valorizovanje i prezentovanje Rumunije kao države, rumunskog naroda, kulture, tradicije i istorije, javnosti u Crnoj Gori ali i šire.
Ovo djelo, takođe ima za cilj da prikaže nove činjenice o značaju i bitnosti rumunskog naroda, s obzirom da se on prožima i stapa na ovim prostorima već više vjekova, pa projekat kao takav afirmiše i zbližava dva naroda, njihove države i kulture.
Publikaciju je pripremio Peruca Munćan ( Arhimandrit Longhin ).

 

 

 

 

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Ulica slobode 85
Podgorica
Crna Gora
Telefon: +382 20 664 362
Faks: +382 20 664 362
mail fondzamanjine@t-com.me