Strani putopisci o Crnoj Gori

Objavljena je knjiga „Strani putopisci o Crnoj Gori“ Petra Cimeše. U putopisima francuskih, italijanskih, ruskih, njemačkih, austrijskih, engleskih, čeških, poljskih, turskih, danskih, holandskih, švajcarskih, rumunskih, grčkih, srpskih, hrvatskih i drugih autora, susrijećemo se sa brojnim analizama, pokazateljima i činjenicama, sa stvarnošću i legendama i mitovima o Crnoj Gori, sa surovom egzistentnošću njenog naroda, koji je opstao i održao se između velikih sila, sljubljen sa planinom, stvarajući djela koja prevazilaze vlastitu minijaturnost.

 

 

 

 

 

 

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Ulica slobode 85
Podgorica
Crna Gora
Telefon: +382 20 664 362
Faks: +382 20 664 362
mail fondzamanjine@t-com.me