Očuvanje bošnjačkih kulturnih vrijednosti

NVU „Pokreni se“ Plav je, 26.04.2024.godine, u prostorijama JU Centra za kulturu "Husein Bašić” u Plavu , organizovalo predavanje i prezentaciju projekta “Očuvanje Bošnjačkih kulturnih vrijednosti” . Na temu važnosti očuvanja nepokretnih kulturnih bošnjačkih dobara u Plavu i i povećanju turističkih potencijala Plava govorili su Adisa Markišić, Sanija Srdanović, Enes Luković, Faris Ciriković i Xhevdet Sinangjoka.

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Ulica slobode 85
Podgorica
Crna Gora
Telefon: +382 20 664 362
Faks: +382 20 664 362
mail fondzamanjine@t-com.me