Održana samostalna izložba Selvera Kardovića u okrivu projekta "Fermen II"

31.03.2024. je u Rožajama održana izložba pod nazivom "Fermen II", koja je predstavljala rad umjetnika Selvera Kardovića. Izložba je bila rezultat dugotrajnog rada i istraživanja umjetnika, a predstavila je intrigantan spoj tradicionalnih i savremenih umjetničkih pristupa.
Selver Kardović, poznat po svom originalnom izričaju i dubokom angažmanu u istraživanju identiteta i kulture, svojom izložbom "Fermen II" nastavio je istraživati teme koje su mu bliske. Izložba je bila sastavni dio projekta koji je podržan od strane Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, što dodatno naglašava njenu važnost u kontekstu društvenih i kulturnih pitanja.
Svojom izložbom "Fermen II" u Rožajama, Selver Kardović pokazao je kako umjetnost može biti snažan alat za promicanje razumijevanja, tolerancije i uvažavanja različitosti u lokalnoj zajednici i šire.

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Ulica slobode 85
Podgorica
Crna Gora
Telefon: +382 20 664 362
Faks: +382 20 664 362
mail fondzamanjine@t-com.me