Barski nišani u kontekstu analize i vremena

Nakon obilaska, fotografisanja, prikupljanja arhivske građe, dokumentovanja, štampan je Zbornik radova „Barski nišani u kontekstu analize i vremena“, u tiražu od 250 primjeraka. Zbornik su priredili Goran Pajović i Burhan Čelebić, a izdanje u pdf. formatu, može se preuzeti sa www.glasmrkojevica.me/wp-content/uploads/2024/02/Barski-nisani_zbornik_pregled_za-web.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Ulica slobode 85
Podgorica
Crna Gora
Telefon: +382 20 664 362
Faks: +382 20 664 362
mail fondzamanjine@t-com.me