Časopis „Almanah“ odštampan je dvobroj 91-92 i dvobroj 93-94

Almanah“ je časopis za proučavanje, prezentaciju i zaštitu kulturno – istorijske baštine Bošnjaka/Muslimana. Časopis sadrži rubrike: baština, književnost, istorija, dokumenti, aktuelnosti, prikazi i portreti. Saradnici na projektu su najpoznatiji intelektualci u Crnoj Gori i regionu. U okviru projekta Časopis „Almanah“ a uz podršku Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, odštampan je dvobroj 91-92 i dvobroj 93-94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Ulica slobode 85
Podgorica
Crna Gora
Telefon: +382 20 664 362
Faks: +382 20 664 362
mail fondzamanjine@t-com.me