Crkva Sv. Petra Cetinjskog na Prčanju

Povodom pedesetogodišnjice Crkve Sv. Petra Cetinjskog na Prčanju objavljena je monografija Ljiljane Čolan čiji su izdavači Srpska pravoslavna Crkvena opština Kotor i Srpsko pjevačko društvo „Jedinstvo“ Kotor -1839.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Ulica slobode 85
Podgorica
Crna Gora
Telefon: +382 20 664 362
Faks: +382 20 664 362
mail fondzamanjine@t-com.me