Fotomonografiju pod nazivom „Luna podno Lovćena“

Istoričar – kustos Filip Kuzman je priredio fotomonografiju pod nazivom „Luna podno Lovćena“ o kulturnom nasljeđu islamskog stanovništva Crne Gore u cetinjskim muzejima. Osnovni cilj fotomonografije je upoznavanje crnogorske javnosti sa muzealijama koji se nalaze u cetinjskim muzejima a tiču se prošlosti islamskog stanovništva Crne Gore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Ulica slobode 85
Podgorica
Crna Gora
Telefon: +382 20 664 362
Faks: +382 20 664 362
mail fondzamanjine@t-com.me