Bosanski jezik kao identitet Bošnjaka

Publikacija Bosanski jezik kao identitet Bošnjaka, koja je odštampana u sklopu istoimenog projekta Nele Hodžić, bavi se proučavanjem jezičkih karakteristika bosanskog jezika sa njegovim istorijskim, kontekstualnim i vrijednosnim obilježjima i time objašnjava vezu između jezika i identiteta Bošnjaka.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Ulica slobode 85
Podgorica
Crna Gora
Telefon: +382 20 664 362
Faks: +382 20 664 362
mail fondzamanjine@t-com.me