Пројектне активности

Одлукa o расподјели средстава за финансирање пројеката за подршку активностима из члана 36 став 1 3акона о мањинским правима и слободама за 2023. годину
Одлукa o распод јели средстава за финансирање пројеката за подршку активностима из члана 36 став 1 3акона о мањинским правима и слободама за 2023. годину
Јавни конкурс за расподјелу средстава за финансирање пројеката за подршку активностима из члана 36 став 1 Закона о мањинским правима и слободама за 2023. годину
Одлука о поништењу Јавног конкурса за распођелу средстава за финансирање пројеката
Одлукa o расподјели средстава за финансирање пројеката за подршку активностима из члана 36 став 1 3акона о мањинским правима и слободама за 2023. годину
Одлукa o распод јели средстава за финансирање пројеката за подршку активностима из члана 36 став 1 закона о мањинским правима и слободама за 2023. годину
ЈАВНО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ( члан 87 ЗУП-а)
Јавни конкурс за расподјелу средстава за финансирање пројеката за подршку активностима из члана 36 став 1 Закона о мањинским правима и слободама за 2023. годину
ЈАВНО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ( члан 87 ЗУП-а)
Обавештрење
Одлукa о расподјели средстава за финансирање пројеката за подршку активностима из члана 36 став 1 закона о мањинским правима и слободама за 2022. годину
Упутство корисницима средстава Фонда за заштиту и остваривање мањинских праваупутство корисницима средстава фонда за заштиту и остваривање мањинских права
II Kонкурс за расподјелу средстава за финансирање пројеката за подршку активностима из члана 36 став 1 Закона о мањинским правима и слободама за 2022. годину
Одлука о поништењу Јавног конкурса
Јавни конкурс за расподјелу средстава за финансирање пројеката за подршку активностима из члана 36 став 1 Закона о мањинским правима и слободама за 2022. годину

Упутство корисницима средстава Фонда за заштиту и остваривање мањинских права

Након објављивања Одлуке о расподјели средстава за финансирање пројеката за подршку активностима из члана 36 став 1 Закона о мањинским правима и слободама, на интернет страници Фонда и у најмање једном штампаном медију са сједиштем у Црној Гори, подносиоце пројектних пријава којима су додијењена средства, Стручна служба Фонда ће контактирати путем телефона на бројеве наведене у пројектним пријавама.

Упутство корисницима средстава Фонда за заштиту и остваривање мањинских права

 

Фонд за заштиту и остваривање мањинских права

Улица слободе 85
Подгорица
Црна Гора
Телефон: +382 20 664 362
Факс: +382 20 664 362
маил fondzamanjine@t-com.me